26 januari, 2011

Djupt.


Invirad i ett täcke, långt bortom det som rör sig i tankarna. En dag kanske de klarnar, det är förhoppningen, men ännu har de inte nått dit. Allt känns som gråmulna dagar med spridda skurar i väntan på solen som aldrig kommer. Svensk sommar kanske man skulle kunna kalla det. I likhet med överromantik och förväntningar. Tröttnar på orden, tröttnar på tankarna och ingenting finns längre kvar att skriva. Bara allt som redan blivit sagt och det som alltid kommer finnas. Så vart hamnar man då, kan man fråga sig, när till och med orden blivit för svåra att skriva.

Inga kommentarer: