05 december, 2008

Ner. Botten. Hopp?

Det händer aldrig någonting. Samma mönster, gamla fotspår, samma meningar. För lite tid, för lite vilja, för lite av allting. Besvikelse som förstör. Förväntan som slås ned. Planer som aldrig blir av. Viljor som aldrig nämns. En önskan om någonting annat. Nedgång och ett självförtroende som rubbas. Dåliga resultat och en jobbig tillvaro. Ge mig lite hopp igen.

Inga kommentarer: